Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DEHRA4105 Dorken MKS-Systeme
Седалище Държава: Германия (Germany) 58313 Хердеке ул. Ветещтрасе 58
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Технологичното обновление – начин за завоюване на нови пазари за „Пружини Пенев” ООД" BG161PO003-2.1.04-0407-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз