Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DE814561653 WMV Apparatebau GmbH
Седалище Държава: Германия (Germany) Виндек, ул. „Вернер-фон-Сименс” 3, п.к. 51570
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Технологичното обновление – начин за завоюване на нови пазари за „Пружини Пенев” ООД" BG161PO003-2.1.04-0407-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз