Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115096057 "Интеркомплекс"ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул."Пещерско шосе"N:19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
" Повишаване на производителността и качеството на продукцията на ЛЕМИ-ТРАФО " BG161PO003-2.1.04-0648-C0001
"Повишаване на енерийната ефективност на производствения процес в "Хлебна промишленост" АД" BG161PO003-2.3.02-0095-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз