Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0015-C0001
Номер на проект: ДОПТ-1/06.01.09, Д-46/01.11.10; ДОПТ-7/25.05.11
Наименование: Проектиране и внедряване на Географска Информационна Система (ГИС) за нуждите на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НК „ЖИ”)
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2008
Начална дата: 06.01.2009
Дата на приключване: 18.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на железопътната, комуникационната и информационната инфраструктури на НК „ЖИ” и тяхното управление.
Дейности: Не се планират дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 000 000 BGN
Общ бюджет: 6 640 397 BGN
БФП: 6 640 397 BGN
Общо изплатени средства: 6 640 397 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 640 397 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 388 000 BGN
2010 5 838 938 BGN
2011 1 773 062 BGN
2012 - 1 359 603 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 640 397 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 644 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 329 800 BGN
2010 4 963 097 BGN
2011 1 507 103 BGN
2012 - 1 155 663 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 644 337 BGN
В т.ч. Национално финансиране 996 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 58 200 BGN
2010 875 841 BGN
2011 265 959 BGN
2012 - 203 941 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
996 059 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Разработен план за управление и изпълнение на проекта
Индикатор 2 2. Изготвен детайлен проект на ГИС
Индикатор 3 3. Заснета железопътна инфраструктура и нейните елементи
Индикатор 4 4. Разработен и доставен приложен софтуер, включващ всички функционални модули на ГИС
Индикатор 5 5. Доставен хардуер
Индикатор 6 6. Изградена ГИС
Индикатор 7 7. Проведени тестове на централно и регионално ниво и приемане на системата
Индикатор 8 8. Проведено обучение на администратори и потребители
Индикатор 9 9. Внедрена ГИС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз