Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.17-0031-C0001
Номер на проект: 14-22-34
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите на НАП, заети с дейности по управление на риска
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.08.2014
Начална дата: 14.10.2014
Дата на приключване: 14.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите на НАП, заети с дейности по управление на риска
Дейности: Дейност 2: Провеждане на специализирано обучение на тема „Разработване и прилагане на Data Mining модели, чрез специализиран софтуер Oracle Dataminer“ от изпълнител избран по реда на ЗОП.
Дейност 3: Информация и публичност.
Дейност 1: Организация и управление.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ВАКАНЦИЯ" ООД
ТехноЛогика ЕAД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 086 BGN
Общ бюджет: 20 145 BGN
БФП: 20 145 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 20 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Сформиран екип по проекта
Индикатор 2 (Д) Изготвени отчети за изпълнението;
Индикатор 3 (Д) Подготвена документация за участие;
Индикатор 4 (Д) Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка;
Индикатор 5 (Д) Сключен/и договор/и за изпълнение с избрания/те изпълнител/и.
Индикатор 6 (Д) Брой проведени обучения
Индикатор 7 (Д) Брой обучени служители
Индикатор 8 (Д) Получени сертификати
Индикатор 9 (Д) Платени съобщения в печатни медии
Индикатор 10 (Д) Брой създадени категории


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз