Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0001-C0001
Номер на проект: 14-11-1
Наименование: Функционален анализ на Министерството на младежта и спорта
Бенефициент: Министерство на физическото възпитание и спорта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 25.09.2014
Дата на приключване: 25.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране структурата на Министерството на младежта и спорта и избягване на дублиращи се функции
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта
Дейност 3. Изготвяне на проекти на нормативни актове и вътрешни документи в резултат от проведения функционален анализ
Дейност 2. Провеждане на функционален анализ на Министерството на младежта и спорта
Дейност 4. Дейности за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕСТАТ" ООД
"АТЛАС ТРАВЕЛС" ЕООД
Евро проект партнърс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 836 BGN
Общ бюджет: 38 000 BGN
БФП: 38 000 BGN
Общо изплатени средства: 18 567 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 38 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 567 BGN
2015 0 BGN
18 567 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 782 BGN
2015 0 BGN
15 782 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 785 BGN
2015 0 BGN
2 785 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Сключени договори за управление на проекта.
Индикатор 2 (Д) Разработени документации за обществени поръчки
Индикатор 3 (Д) Сключени договори за изпълнение на дейности по проекта
Индикатор 4 (Д) Поддържано досие на проекта
Индикатор 5 (Д) Изготвен доклад за проведения функционален анализ на Министерството на младежта и спорта
Индикатор 6 (Д) Приет план за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ
Индикатор 7 (Д) Изготвен доклад за проведен мониторинг и преглед на изпълнението на Плана за действия
Индикатор 8 (Д) Изготвен проект на нов Устройствен правилник на министерството
Индикатор 9 (Д) Изготвени проекти на вътрешни документи на министерството
Индикатор 10 (Д) Обучени служители
Индикатор 11 (Д) Проведена пресконференция
Индикатор 12 (Д) Публикувани съобщения в интернет-страницата на министерството
Индикатор 13 (Д) Изработен банер за събитието
Индикатор 14 (Д) Разпространени папки
Индикатор 15 (Д) Разпространени химикалки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз