Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.08-0012-C0001
Номер на проект: 14-11-12
Наименование: Подобряване на ефективността на Контролно - техническа инспекция при изпълнение на публични политики
Бенефициент: КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2014
Начална дата: 19.08.2014
Дата на приключване: 19.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване изпълнението на политиките провеждани от Контролно - техническа инспекция
Дейности: Дейност 1: Извършване на функционален анализ и съпътстващите го документи, необходими за оптимизиране на структурата и функциите на Контролно - техническа инспекция;
Дейност 2: Провеждане на кръгли маси с участието на всички заинтересовани страни;
Дейност 3: Провеждане на обучение на ръководството и служителите на Контролно - техническа инспекция;
Дейност 4: Информация и публичност;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 622 BGN
Общ бюджет: 75 705 BGN
БФП: 75 705 BGN
Общо изплатени средства: 38 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 705 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 000 BGN
2015 0 BGN
38 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 32 300 BGN
2015 0 BGN
32 300 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 700 BGN
2015 0 BGN
5 700 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Разработен окончателен доклад от функционален анализ
Индикатор 2 (Д) Разработен проект на Устойствен правилник
Индикатор 3 (Д) Разработени функционални характеристики
Индикатор 4 (Д) Разработени длъжностни характеристики
Индикатор 5 (Д) Разработени нови вътрешни правила и процедури
Индикатор 6 (Д) Проведени кръгли маси
Индикатор 7 (Д) Проведени обучения
Индикатор 8 (Д) Проведени пресконференции;
Индикатор 9 (Д) Отпечатани брошури;
Индикатор 10 (Д) Реализирани публикации в национални ежедневници


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз