Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200929875 ТРАНСМИШЪН ТЕХНОЛОДЖИ КОНСУЛТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София УЛ.ЛАЙОШ КОШУТ 36, партер
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Община Хисаря – пример за учеща се организация BG051PO002-2.2.15-0068-C0001
Повишаване знанията и уменията на служители от администрацията на община Каолиново чрез обучения в страната BG051PO002-2.2.15-0064-C0001
Развитие на Административната Компетентност за Отговорна Визия, Сътрудничество, Коректност и Инициативност - РАКОВСКИ BG051PO002-2.2.15-0062-C0001
Подобряване на ефективността на Контролно - техническа инспекция при изпълнение на публични политики BG051PO002-1.1.08-0012-C0001
Компетентни и мотивирани служители на Община Белоградчик BG051PO002-2.2.15-0099-C0001
Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен BG051PO002-2.2.15-0139-C0001
КОДЕКС: Качествено Обслужване и Делова Ефективност чрез Коучинг и Сътрудничество в община Враца BG051PO002-2.2.15-0042-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Контролно-техническа инспекция за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения BG051PO002-2.2.17-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз