Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.15-0123-C0001
Номер на проект: M13-22-126
Наименование: „Повишаване на професионалната квалификация на служителите в Община Родопи“
Бенефициент: Община Родопи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2014
Начална дата: 05.08.2014
Дата на приключване: 05.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Родопи
Описание
Описание на проекта: Да се повиши капацитетът на служителите от Община Родопи за изпълнение на принципите на добро управление и добро демократично местно управление.
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта“
Дейност 2 „Изготвяне на документация и избор на
Дейност 3 Организиране и провеждане на обучения в Института по публична администрация съгласно Каталога на ИПА за 2014 г.
Дейност 4 Организиране и провеждане на изнесени обучения по ключови компетентности
Дейности за информация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ивент дизайн ООД
СТИВ-8284 ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 115 943 BGN
Общ бюджет: 90 353 BGN
БФП: 90 353 BGN
Общо изплатени средства: 90 353 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 23 189 BGN
2015 67 165 BGN
90 353 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 19 710 BGN
2015 57 090 BGN
76 800 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 478 BGN
2015 10 075 BGN
13 553 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Д4: Договори за членовете на екипа
Индикатор 5 (Д) Подробен план за действие
Индикатор 6 (Д) Д1: Проведени месечни срещи на екипа
Индикатор 7 (Д) Д1: Междинни и окончателен технически доклади
Индикатор 8 (Д) Д2: Подготвени тръжни документи
Индикатор 9 (Д) Д2: Брой проведени процедури
Индикатор 10 (Д) Д2: Брой подписани договори
Индикатор 11 (Д) Д3: Проведени обучения по ИПА
Индикатор 12 (Д) Д3 : Обучени служители в ИПА
Индикатор 13 (Д) Д4:Проведени обучения по ключови компетентности
Индикатор 14 (Д) Обучени служители по ключови компетентности
Индикатор 15 (Д) Д5: Организирани пресконфиренции
Индикатор 16 (Д) Д5: Публикации в пресата
Индикатор 17 (Д) Плакат
Индикатор 18 (Д) Д5: Дипляни
Индикатор 19 (Д) Банерфикс
Индикатор 20 (Д) Тефтери с химикал
Индикатор 21 (Д) Торбички
Индикатор 22 (Д) Прессъобщения
Индикатор 23 (Д) Рекламни класьори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз