Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831657500 АДЛ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Област София (столица); Община Столична; ПК 1606; Населено място гр. София; район Красно село, ул. ДУКАТСКА ПЛАНИНА 16;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕЧАТНА БАЗА СИЕЛА BG161PO003-2.3.02-0351-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз