Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123123073 ВЕРЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора Област Стара Загора; Община Стара Загора; ПК 6000; Населено място гр. Стара Загора; ДИМИТЪР НАУМОВ 96; Ет. 2;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване на енергийната ефективност на "Вертекс" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0306-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз