Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131433890 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, Младост 1, ул.Димитър Моллов 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕООД "ТИХ ТРУД"-СТАРА ЗАГОРА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНАТА МУ ДЕЙНОСТ BG161PO003-2.1.10-0004-C0001
"Повишаване ефективността и оптимизиране на дейността на "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 2012" ЕООД чрез извършване на енергийно ефективни инвестиции" BG161PO003-2.3.02-0091-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "ХМГ Агро" ЕООД за площадка "Асарел Медет-Панагюрище"" BG161PO003-2.3.02-0114-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "Ником 97" АД" BG161PO003-2.3.02-0169-C0001
Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в Завод за рециклиране на излезли от употреба гуми чрез механично раздробяване BG161PO003-2.3.02-0236-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на производствена площадка в гр.София" BG161PO003-2.3.02-0428-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността чрез инвестиране в енергоефективно технологично оборудване и СМР в цех за рециклирането на пластмаси" BG161PO003-2.3.02-0420-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз