Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0671-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване в производството на иновативен продукт – Имунофлуоресцентен анализатор за определяне концентрацията на остатъци на антибиотици в мляко и други биологични течности.
Бенефициент: "МИЛКОТРОНИК" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Внедряване в производството на иновативен продукт – Имунофлуоресцентен анализатор за определяне концентрацията на остатъци на антибиотици в мляко и други биологични течности.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии за провеждане на процедура за избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експлоатация на 5-осен обработващ център
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии за провеждане на процедура за избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експлоатация на химически реактор оптимизиран за синтез на маг
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии за провеждане на процедура за избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експлоатация на Анализатор на размера на наночастици
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии за провеждане на процедура за избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана, комбинирана система за лазерно
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии за провеждане на процедура за избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експлоатация на Шприцформа за кутия на анализатор на антибиотиц
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии за провеждане на процедура за избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експлоатация на Шпицформа за CD базирана микрофлуидна камера за
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии за провеждане на процедура за избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експлоатация на Колонни системи за пречистване на 4 вида антите
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии за провеждане на процедура за избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експлоатация на Спектрометър, двулъчев
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии за провеждане на процедура за избор на доставчик. Договаряне, доставка и въвеждане в експлоатация на Полупрепаративни хроматографски колони за пречи
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии за провеждане на процедура за избор на доставчик. Договаряне, доставка на специализиран софтуер за качествен контрол и тестване на компонентите на
Подготовка и изпълнение на Дейност 11: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура за избор на доставчик за валидиране на технологичното производство и на крайния продукт. Договаряне и извършване на услуг
Подготовка и изпълнение на Дейност 12: Подготовка на предвидените дейности по визуализация и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 923 234 BGN
Общ бюджет: 1 301 540 BGN
БФП: 916 274 BGN
Общо изплатени средства: 916 274 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 916 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 457 696 BGN
2015 458 578 BGN
916 274 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 778 833 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 389 042 BGN
2015 389 791 BGN
778 833 BGN
В т.ч. Национално финансиране 137 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 68 654 BGN
2015 68 787 BGN
137 441 BGN
Финансиране от бенефициента 388 226 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Индикатор 1: Дял на приходите от производство на имунофлуоресцентен анализатор
Индикатор 8 (Д) Индикатор 2: Увеличен дял на приходите от производство на млекоанализаторите
Индикатор 9 (Д) Индикатор 3: Степен на увеличение на пазарния дял
Индикатор 10 (Д) Индикатор 4: Брой допълнително разкрити работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз