Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 833161111 "ДЪГА ПЛЮС" ООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Стара Загора 6000 Стара Загора гр. Стара Загора 6000 ГЕРАСИМ ПАПАЗЧЕВ No 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Модернизация на производствения капацитет на Дъга Плюс" 16.09.2008 0 0 685 323 0 10,10 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Европейско сътрудничество за европейски просперитет BG161PO001-4.2.01-0012-C0001
Повишаване на управленския и технологичния капацитет на „ВИЛЛАН” ЕТ BG161PO003-2.1.04-0912-C0001
ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ С ЦИФРОВО-ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ BG161PO003-2.1.04-0911-C0001
Професионална реализация чрез развитие на социално предприемачество BG051PO001-5.1.01-0129-C0001
"Инвестиция в ново оборудване за развитие на "Алианс-ДН" ООД" BG161PO003-2.1.06-0072-C0001
"Устойчиво развитие на "Мебели Иввекс" ООД" BG161PO003-2.1.08-0025-C0001
Развитие на иновативна система за дистанционен достъп, контрол и управление на процеси и апарати BG161PO003-1.1.01-0187-C0001
"Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на фирма "Милкотроник" ООД чрез въвеждане в експлоатация на ново оборудване" BG161PO003-2.1.11-0037-C0001
" Технологична модернизация на " Фирст"ООД чрез въвеждане на ново технологично компютърно оборудване, специализирани програмни системи и тестово оборудване" BG161PO003-2.1.11-0165-C0001
Внедряване в производство на иновативен продукт BG161PO003-1.1.04-0007-C0001
Повишаване конкорентоспособността на "Монтажинженеринг" АД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0002-C0001
Повишаване на конкурентоспособонстта на „Шоко тим” ООД, чрез въвеждане на високо производителни машини и стратиране на иновативно производство BG161PO003-2.1.13-0159-C0001
"подобряване на условията на труд в "РЕМОТЕКС-РАДНЕВО" ЕАД" BG051PO001-2.3.02-0209-C0001
Внедряване в производството на иновативен продукт – Имунофлуоресцентен анализатор за определяне концентрацията на остатъци на антибиотици в мляко и други биологични течности. BG161PO003-1.1.07-0671-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз