Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202195871 Гугоманов Клима Инженеринг ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. Топра Хисар №6, ет. 2, ап. 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на енергийната ефективност на СМС ИНВЕСТ ООД" BG161PO003-2.3.02-0134-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз