Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130857562 "Крестън БулМар-финансов одит"ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул.Нишкa N:172
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"""Модернизация на технологиите за производство на филми и филмови форми в Паспорт медиа ООД"" " BG161PO003-2.1.04-0854-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Техно Прес" ЕООД чрез технологична модернизация и въвеждане на иновативни предприятия" BG161PO003-2.1.06-0078-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "БТЛ Индъстрийз" АД на международния пазар на електронна медицинска апаратура BG161PO003-2.1.11-0024-C0001
"Закупуване, инсталиране, изпробване и пуск в експлоатация на инсталация за производство на полезен модел - еднокомпонентен биберон капачка за хранене на бебета и малки деца" BG161PO003-1.1.03-0011-C0001
Повишаване конкурентноспособността на фирма „Емас” ООД гр. Велико Търново чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0186-C0001
Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион BG161PO003-1.2.02-0022-C0001
Разработване на планове за управление на риска от наводнения BG161PO005-1.0.10-0002-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕЙСТВАЩ МОДЕЛ ЗА ПРЕНОС И ПРИЕМ НА HD ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИГНАЛ ПРЕЗ IP ПРЕНОСНА СРЕДА BG161PO003-1.1.05-0023-C0001
Насърчаване на развитието на съвременни технологии за изграждане и рехабилитация на подземна инфраструктура BG161PO003-2.4.01-0034-C0001
"Създаване на нови работни места във фирма "Старт" АД BG051PO001-1.1.13-0195-C0001
"Нови перспективи за безработните младежи чрез откриване на нови работни места в "Монбат" АД BG051PO001-1.1.13-0067-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз