Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131453277 "Беневент" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1421 София Ул. Акация 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Гражданските организации и повишаване а приноса им за по-добро бъдеще на талантите в науката и техниката BG051PO002-2.3.02-0030-C0001
Мобилна социална услуга за семейството BG051PO001-5.2.06-0100-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ''ЮРИЙ ГАГАРИН'' АД чрез внедряване на нова високотехнологична линия с цела намаляване на енергоемкостта и разширяване на производството BG161PO003-2.3.01-0036-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Якоруда BG051PO002-2.2.08-0163-C0001
Служителите на Община Хисаря – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0074-C0001
Заедно напред BG051PO001-1.1.10-0098-C0001
Екип за включваща заетост BG051PO001-7.0.07-0107-C0001
Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.08-0168-C0001
Организационно развитие и подобряване на ефективността и ефикасността на община Раковски BG051PO002-1.1.07-0017-C0001
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян BG051PO002-1.1.07-0026-C0001
Оптимизиране на структурата и функциите на община Крумовград BG051PO002-1.1.07-0049-C0001
Оптимизиране на структурата и функциите на община Камено BG051PO002-1.1.07-0055-C0001
Подобряване на процеса на създаване и изпълнение на политики от община Камено BG051PO002-1.3.07-0065-C0001
Устойчиво развитие и прилагане на ефективни механизми през периода 2014-2020г. BG051PO002-1.3.07-0089-C0001
Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г BG051PO002-1.3.07-0037-C0001
Чрез ефективна координация и партньорство към устойчиво развитие на община Крумовград BG051PO002-1.3.07-0139-C0001
Община Раковски – модерна администрация BG051PO002-1.3.07-0125-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни кадастрални административни услуги BG051PO002-2.2.14-0022-C0001
Община Хисаря – пример за учеща се организация BG051PO002-2.2.15-0068-C0001
Повишаване знанията и уменията на служители от администрацията на община Каолиново чрез обучения в страната BG051PO002-2.2.15-0064-C0001
Развитие на Административната Компетентност за Отговорна Визия, Сътрудничество, Коректност и Инициативност - РАКОВСКИ BG051PO002-2.2.15-0062-C0001
Повишаване на квалификацията и мотивираността на служителите на община Гълъбово BG051PO002-2.2.15-0131-C0001
Компетентни и мотивирани служители на Община Белоградчик BG051PO002-2.2.15-0099-C0001
Модерна и отворена към нуждите на гражданите и бизнеса администрация – Община Карлово BG051PO002-2.2.15-0094-C0001
Мотивирани, Иновативни Служители за Инициативна администрациЯ – „МИСИЯ„ BG051PO002-2.2.15-0079-C0001
Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Контролно-техническа инспекция за по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения BG051PO002-2.2.17-0007-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз