Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104595824 „Престиж” ООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Горна Оряховица 5100 Горна Оряховица гр. Горна Оряховица ул. "Любен Каравелов" 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обновяване и модернизация на читалище „Земеделец- 1899” в село Козаревец BG161PO001-1.1.01-0032-C0001
Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства BG161PO001-1.4.05-0025-C0001
Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ "Цани Гинчев", НУ "Никола Козлев", и детска ясла "Мир", гр. Лясковец BG161PO001-1.1.09-0019-C0001
Карвинг фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство BG161PO001-1.1.10-0023-C0001
Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица BG161PO001-3.2.02-0021-C0001
Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец BG051PO002-1.3.07-0097-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в общинската администрация чрез обучения BG051PO002-2.2.15-0077-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз