Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 119624114 Дипс - П. Желязков 2004 ЕООД
Седалище Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен гр. Сливен, ул. "Христо Ботев", бл.1, вх. Е, ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на инфраструктура за превенция на свлачища BG161PO001-4.1.02-0024-C0001
Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен BG161PO001-1.1.11-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз