Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131137959 "ПСГ" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, ул. "Оборище" 1Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив” BG161PO001-1.1.01-0056-C0001
„Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан” BG161PO001-1.1.01-0117-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали BG161PO001-1.1.09-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз