Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115041737 "Одико-69" ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, бул. 'Марица" 100
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив” BG161PO001-1.1.01-0056-C0001
Модерни училища за нашите деца BG161PO001-1.1.01-0126-C0001
„Спокойствие за възрастни хора с трайни увреждания и самотно живеещи хора чрез получаване на подкрепа и внимание у дома” BG051PO001-5.2.07-0262-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз