Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106613107 "СП-90" ООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца Община Враца, гр. Враца, ул. "Александър Стамболийски" № 13
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
“Укрепителни мероприятия за ликвидиране на свлачище и предотвратяване на бъдещите му прояви в IV район на гр. Кнежа” BG161PO001-4.1.02-0014-C0001
„Враца – привлекателно място за живеене” BG161PO001-1.4.09-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз