Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103290570 Девня Трейд ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна Варна, ул. „Атанас Москов” № 308
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура BG161PO001-1.1.01-0031-C0001
“Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на Община Варна” BG161PO001-1.1.01-0057-C0001
МУЗЕИТЕ НА ВАРНА – РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ BG161PO001-1.1.01-0059-C0001
Саниране и преустройство на сграден фонд в социалната сфера с цел предоставяне на услуги за деца лишени от родителски грижи BG161PO001-1.1.01-0204-C0001
ВИ-ПП "Златни пясъци" - Варненски инициативи за опазване, поддържане и възстановяване на ПП Златни пясъци BG161PO005-3.0.01-0011-C0001
Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-монтажни работи за сградите на ОУ “Христо Ботев” и ЦДГ “Радост” в село Острово, община Завет BG161PO001-4.1.01-0076-C0001
Енергоспестяващи мерки в СОУ "Черноризец Храбър" и детски ясли в гр.Велики Преслав BG161PO001-4.1.03-0066-C0001
Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център "Света Марина" Варна", МБАЛ-Варна BG161PO001-1.1.08-0021-C0001
Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. BG161PO001-1.1.08-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз