Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831215101 "ЮНИСОФТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. МЛАДОСТ1, бл. 6, вх. 1, ет. 3, ап. 9
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Внедряване на иновативния продукт UniVersum Start от Юнисофт-Инженеринг ООД 21.12.2013 475 850 333 805 143 880 333 805 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на управленския и технологичния капацитет на „ВИЛЛАН” ЕТ BG161PO003-2.1.04-0912-C0001
Повишаване на информационната сигурност и усъвършенстване на управлението на Интерпред Партнер АД BG161PO003-2.1.08-0027-C0001
СИКО-С - стратегия 25/25/8 BG161PO003-2.1.12-0975-C0001
Оптимизация на процесите в Атиа Принт ООД – гаранция за успешно развитие и привличане на нови клиенти BG161PO003-2.1.12-0374-C0001
НЕО АРТ ООД – инвестиция за по-добра организация на производството BG161PO003-2.1.12-0399-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ММС Инк ЕООД чрез внедряване на система за управление на ресурсите и на работата с клиенти в дейността на компанията BG161PO003-2.1.12-0532-C0001
ГИДО ООД - конкурентноспособна компания с европейско присъствие, ангажирана и отговорна за опазване на околната среда BG161PO003-2.1.12-0899-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Мастер СОП” ЕООД с внедряване на стандарт за управление сигурността на информацията – ISO/ IEC 27001:2005 и ERP система от ново поколение BG161PO003-2.1.12-0276-C0001
Онлайн система за изработване и отпечатване на календари от дома и офиса BG161PO003-1.1.05-0031-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и модернизация на управлението чрез въвеждане на интегрираната информационна система за планиране и управление на ресурсите (ERP система) BG161PO003-2.1.12-0022-C0001
"Внедряване на иновативен процес за автоматично приемане на поръчки в "Атиа Принт" ООД" BG161PO003-1.1.07-0062-C0001
"Иновативни решения за индустриални уплътнения от ПТФЕ" BG161PO003-1.1.07-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз