Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0022-C0001
Номер на проект: 4МС-02-235-23/ 17.10.2013 г.
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността и модернизация на управлението чрез въвеждане на интегрираната информационна система за планиране и управление на ресурсите (ERP система)
Бенефициент: "Комнет България Холдинг" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: В съответствие с общата цел на Оперативна Програма „Конкурентоспособност“, настоящият проект има за задача да повиши конкурентоспособността на фирма Комнет България Холдинг ООД, което ще бъде реализирано чрез разработването на нови пакетни услуги, модернизиране на управлението и отчетността на фирмата, подобряване на работата с клиентите, намаляване времето за реакция при аварийни ситуации и повишаване на стандартите на предлаганите услуги. Чрез реализирането на предвидената по проекта инвестиция ще се анализира и оптимизира процеса на предоставяните услуги, което ще има пряко отношение върху обема на продажбите и разширяването на пазарните позиции на фирмата.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 по избор на организация за закупуване и внедряване на ERP система
Изпълнение на Дейност 1 по закупуване и внедряване на ERP система
Подготовка на Дейност 2 по избор на доставчик за закупуване и въвеждане в експлоатация на техническо оборудване
Изпълнение на Дейност 2 по закупуване и въвеждане в експлоатация на техническо оборудване
Изпълнение на Дейност 3: „Визуализация на проекта“
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЮНИСОФТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 375 BGN
Общ бюджет: 159 245 BGN
БФП: 119 434 BGN
Общо изплатени средства: 119 434 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 119 434 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 119 434 BGN
2015 0 BGN
119 434 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 101 519 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 101 519 BGN
2015 0 BGN
101 519 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 915 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 915 BGN
2015 0 BGN
17 915 BGN
Финансиране от бенефициента 40 125 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Закупена и внедрена ERP система
Индикатор 6 Създадени нови работни места
Индикатор 7 Създадени инвестиции след реализиране на проекта
Индикатор 8 Увеличаване на продажбите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз