Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831382805 "ГАЗТЕХНИКА" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1606 София гр. София 1606, бул. "Тотлебен" 63
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на конкурентоспособността на „ГАЗТЕХНИКА” ЕООД чрез покриване на изискванията на международно признат стандарт за управление на качеството ISO 9001 - 2008 01.06.2011 6 680 4 996 5 202 4 996 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Анализ и разработване на учебни планове и програми по минно дело и геология в зависимост от потребностите на бизнеса и изискванията на пазара на труда. BG051PO001-3.1.07-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз