Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0267-C0001
Номер на проект: 3МС-02-93/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „ГАЗТЕХНИКА” ЕООД чрез покриване на изискванията на международно признат стандарт за управление на качеството ISO 9001 - 2008
Бенефициент: "ГАЗТЕХНИКА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на фирмата
Дейности: Дейност 1 Организиране и провеждане на процедурите за избор на консултанти и доставчици на оборудване
Дейност 2 Анализ и оценка на действащата във фирмата система за контрол и управление на производствените процеси
Дейност 3 Разработване на документите на СУК
Дейност 4 Внедряване на СУК
Дейност5 Функциониране на СУК
Дейност 6 Сертифициране и придобиване на сертификат
Дейност 7 Визуализация на проекта-1 етап
Дейност 7 Визуализация на проекта-2 етап
Дейност 8 Финансов одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интертек ВА" ЕООД
Иннова ООД
Одистар
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 428 BGN
Общ бюджет: 6 680 BGN
БФП: 4 996 BGN
Общо изплатени средства: 4 996 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 996 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 996 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 246 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 246 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 246 BGN
В т.ч. Национално финансиране 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 749 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
749 BGN
Финансиране от бенефициента 5 202 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Увеличаване на производителността на труда от N година на изпълнение на проекта до N+1
Индикатор 4 Увеличаване обема на услугите от N година на изпълнение на проекта до N+1
Индикатор 5 Увеличаване на обема на печалбата от N година на изпълнение на проекта до N+1


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз