Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831904146 ЕТ СТОЯН ДУРИН
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София РАЙОН СРЕДЕЦ, УЛ.ЮРИ ВЕНЕЛИН 17-А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на „КЕДЪР - ЛЕС” ЕООД чрез технологична модернизация" BG161PO003-2.1.04-0423-C0001
Повишаване на безопасността при работа в "Синхрон Инвест" ООД BG051PO001-2.3.02-0335-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз