Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.04-0423-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на „КЕДЪР - ЛЕС” ЕООД чрез технологична модернизация"
Бенефициент: "КЕДЪР-ЛЕС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2009
Начална дата: 17.07.2009
Дата на приключване: 17.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: "Повишаване конкурентоспособността на „КЕДЪР - ЛЕС” ЕООД чрез технологична модернизация"
Дейности: Избор на доставчик на дърворезна линия с поддържащо оборудване
Доставка и монтаж на дърворезна линия с поддържащо оборудване и застраховка на актива
Управление на проекта
Популяризиране и визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ СТОЯН ДУРИН
Mebor D.O.O.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 068 BGN
Общ бюджет: 197 101 BGN
БФП: 98 551 BGN
Общо изплатени средства: 98 551 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 98 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 97 301 BGN
2012 1 250 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 551 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 83 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 82 706 BGN
2012 1 063 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 768 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 783 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 595 BGN
2012 188 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 783 BGN
Финансиране от бенефициента 127 068 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз