Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040779634 ВМ Комерс
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив Ул.Крайречна 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Покриване на международно признати сертификати" BG161PO003-2.1.02-0060-C0001
"Подобряване условията на труд в Пиринпласт" АД" BG051PO001-2.3.03-0184-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз