Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0060-C0001
Номер на проект: СО/QMS/027/14.01.2008
Наименование: "Покриване на международно признати сертификати"
Бенефициент: "БИМ-АС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: придобиване на фирма „Бим-ас” ООД на сертификат за качество ISO 9001
Дейности: Консултантски услуги
Инвестиции
Сертификационни услуги
Одит на проекта
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 595 BGN
Общ бюджет: 11 169 BGN
БФП: 5 584 BGN
Общо изплатени средства: 5 584 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 584 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 584 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 747 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 838 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
838 BGN
Финансиране от бенефициента 25 595 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз