Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131231515 "Тексимп"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Самоковско шосе" №1, ТЦ "Боила", ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване в производството на неохлаждаема термовизионна камера с три зрителни полета BG161PO003-1.1.02-0012-C0001
"Интензификация на технологични операции при производството на формови комплекти за стъкларската индустрия" BG161PO003-2.1.04-0143-C0001
"Повишена конкурентоспособност и разширяване пазарните позиции на "Суперабразив"ЕООД, с.Крън чрез инвестиции във високотехнологично оборудване" BG161PO003-2.1.06-0039-C0001
Технологична модернизация за конкурентоспособност на "Нак Маш 97" ООД BG161PO003-2.1.11-0076-C0001
Въвеждане в редовно производство на огнеупорни сейфове с бетонова смес с иновативен състав BG161PO003-1.1.04-0001-C0001
"Въвеждане в производство на фюжън приставка за индустриални и охранителни камери" BG161PO003-1.1.04-0042-C0001
Намаляване на енергоемкостта на Оптикс чрез инвестиции в ново оборудване BG161PO003-2.3.01-0048-C0001
"Повишване на енергийната ефективност на "Ем Ел Пи Ес" АД" BG161PO003-2.3.02-0373-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз