Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121314090 Интеграл-К
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ж.к.Дианабат,бл1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентноспособността и подобряване на пазарните позиции на фирма Риал ООД чрез въвеждане на международно признати стандарти за управление на качеството ISO 9001:2000 и околната среда ISO 14001:2004" BG161PO003-2.1.02-0004-C0001
Повишаване капацитета на НАПОО за предоставяне на качествени електронни административни услуги в областта на продължаващото професионално обучение BG051PO002-3.1.02-0042-C0001
Мобилна социална услуга за семейството BG051PO001-5.2.06-0100-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на ОИКОС-БГ ООД чрез въвеждане на интегрирана система за управление на бизнес процеси, ресурси и взаимоотношения с клиенти (ERP и CRM) BG161PO003-2.1.12-0082-C0001
Интегрирана системи за управление, включваща системи за управление на ресурсите - ERP и работата с клиенти - CRM BG161PO003-2.1.12-0234-C0001
СЪЗДАВАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ИКТЕЕ)” BG161PO003-1.2.02-0001-C0001
Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса BG051PO002-3.2.04-0022-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз