Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0099-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Информационни компонента на храненето"
Бенефициент: "е.ФЕРМА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 07.12.2012
Дата на приключване: 07.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е да развие необходимите научни, организационни, технологични и семантични предпоставки за такава организация на дигиталното съдържание на познанието в областта на храненето чрез подходящи информационни компоненти, която да осигури многократна и многоцелева използваемост, глобалност, свързаност и ефективност на информационните продукти, обслужващи тази област.
Дейности: Изграждане на Общност на заинтересованите лица Изграждане на Общност на заинтересованите лица
Изграждане на публичен авторитет и Лаборатория по хранене Изграждане на публичен авторитет и Лаборатория по хранене
Идентификация и описание на информационните компоненти Идентификация и описание на информационните компоненти
Избор и отношения с външни изпълнители и доставчици Избор и отношения с външни изпълнители и доставчици
Идентификация и описание на различните направления на областта Идентификация и описание на различните направления на областта
Дигитализация на информационните компоненти Дигитализация на информационните компоненти
Разработване на проектно предложение по процедурата Разработване на проектно предложение по процедурата
Визуализация на проекта Визуализация на проекта
Постигане на мултидисциплинарно познание по предмета на проекта Постигане на мултидисциплинарно познание по предмета на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 405 616 BGN
Общ бюджет: 431 802 BGN
БФП: 309 759 BGN
Общо изплатени средства: 309 759 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 309 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 114 522 BGN
2015 195 237 BGN
309 759 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 295 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 97 344 BGN
2015 165 951 BGN
263 295 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 178 BGN
2015 29 286 BGN
46 464 BGN
Финансиране от бенефициента 153 488 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 Обхванати от проекта направления от областта на храненето
Индикатор 4 Разработване на информационни компоненти за многократна и многоцелева употреба в областта на храненето
Индикатор 5 Изграждане на Общост на заинтересованите лица в областта на храненето
Индикатор 6 Провеждане на открита процедура за наем на техника и апаратура - дълготрайни активи по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз