Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130733931 „БУЛЕКОПРОЕКТИ” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ул.”Бунтовник” 35
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Конкурентноспособност чрез високо средно стандартно качество BG161PO003-2.1.02-0042-C0001
"ISO 9001-Гаранция за ново ниво на конкурентоспособност" BG161PO003-2.1.02-0134-C0001
Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.03-0079-C0001
Изграждане, внедряване и сертифициране на интеграционна система за управление съгласно изискванията на международен стандарт БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 гарант за по - добра конкурентоспособност на националния пазар BG161PO003-2.1.08-0131-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА АД „ПЕРЛА ТУРИСТ” ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛEНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 22000:2006 И ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА BG161PO003-2.1.12-0819-C0001
Подобряване условията на труд в Институт по заваряване АД BG051PO001-2.3.02-0167-C0001
Устойчиво развитие на ДЗУ АД чрез внедряване и сертифициране на СУОК съгласно БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS), интегрирана към СУК и инвестиционна подкрепа BG161PO003-2.1.12-1240-C0001
Намаляване на енергоемкостта на Оптикс чрез инвестиции в ново оборудване BG161PO003-2.3.01-0048-C0001
Технологична модернизация на производството на крепежни изделия в ”Крепежи България Трейдинг” ООД чрез закупуването на съвременни машини и системи за контрол BG161PO003-2.1.13-0115-C0001
"Безопасен труд в производственото предприятие на "Примо Трейд" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0195-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Мадан в партньорство и координация с всички заинтересовани страни BG051PO002-1.3.07-0188-C0001
По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие BG051PO002-1.3.07-0028-C0001
Внедряване в производство на Многоканални оптикоелектронни наблюдателни уреди с електронно съосяване на осите BG161PO003-1.1.07-0232-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз