Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0115-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на производството на крепежни изделия в ”Крепежи България Трейдинг” ООД чрез закупуването на съвременни машини и системи за контрол
Бенефициент: „Крепежи България Трейдинг” ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 26.11.2012
Дата на приключване: 26.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на производството на крепежни изделия в ”Крепежи България Трейдинг” ООД чрез закупуването на съвременни машини и системи за контрол
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Формиране на вътрешнофирмен екип за изпълнение на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 : Провеждане на Процедура за избор на доставчик на активи /машини и съоръжения/
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Изпълнение на дейностите от избрания доставчик на активи /машини и съоръжения/
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Финансов одит на проекта и визуализация
Дейност 5: Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„БУЛЕКОПРОЕКТИ” ООД
"МИЛКО" ЕООД
Зебра ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 531 294 BGN
Общ бюджет: 873 640 BGN
БФП: 524 184 BGN
Общо изплатени средства: 524 184 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 524 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 524 184 BGN
2015 0 BGN
524 184 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 445 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 445 556 BGN
2015 0 BGN
445 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 78 628 BGN
2015 0 BGN
78 628 BGN
Финансиране от бенефициента 354 196 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Индикатор 1: Закупено и инсталирано оборудване - машини съгласно спецификациите
Индикатор 7 Индикатор 1: Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 8 (Д) Реализирани инвестиционни проект в "Крепежи България Трейдинг"
Индикатор 9 (Д) Въведени нови технологии/продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз