Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101646007 ТЕРМОСТРОЙ ООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград гр. Благоевград-2700, ул. "Даме Груев" 24, вх. Б,ет. 1, ап. 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване производителността на труда и адаптивността на заетите лица във фирма "Термострой" ООД - гр. Благоевград, чрез участие в рофесионално обучение и обучение по ключови компетентности. 24.02.2010 0 0 0 0 10,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Нови стандарти за безопасен труд и организация на работа в "ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-1071-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз