Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 147098536 ФОРС - ЕООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ж.к.СЛАВЕЙКОВ бл. 61 вх.3 ет.11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Утре започва от днес: Създаване на мрежа от модерни учебни заведения в община Средец” BG161PO001-4.1.01-0043-C0001
Осигуряване на устойчиво градско развитие чрез модернизация на образователната инфраструктура в град Карнобат BG161PO001-1.1.01-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз