Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102064814 МЕТАЛПЛАСТ - ДИМО НАЙДЕНОВ - ЕТ
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул.ГЕОРГИ КИРКОВ № 3 ет.3 ап.10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
За децата с отговорност: осигуряване на енергийня ефективност в ОДЗ №2 - гр.Средец и ЦДГ - с.Дебелт, допринасяща за устойчиво развитие на община Средец BG161PO001-4.1.03-0044-C0001
Деултум - врата към загадъчната Странджа BG161PO001-3.1.03-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз