Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 826007839 ПОЛИГРАФ - НЕДЕЛЧО ЕНЕВ
Седалище Област: Разград Oбщина: Разград 7200 Разград УЛ.АНТИМ I 8 А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Рехабилитация на общински път RAZ 1113 /III-4902/ „Побит камък-Дянково-Разград” в подкрепа на развитието на икономическия и туристически потенциал на градския ареал BG161PO001-2.1.02-0028-C0001
Детска занималня МЕЧТА BG051PO001-5.1.01-0021-C0001
Повишаване нивото на професионална квалификация на заетите във фирма "Кирилов и сие" ЕООД - гр. Разград BG051PO001-2.1.02-0287-C0001
"ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "СТЕБОР" ООД ЧРЕЗ ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ" BG161PO003-2.1.08-0023-C0001
Повишаване на конкурентоспособността и ефективността на „Ремко” ООД чрез модернизиране и обновление на производственото оборудване BG161PO003-2.1.13-0521-C0001
По-добри условия на труд - по-висока производителност BG051PO001-2.3.02-0243-C0001
Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград BG161PO001-1.4.09-0009-C0001
Институционално изграждане и разширяване на пазарните позиции на дизайн клъстер „ГРИД– Лаборатория за дизайн и развитие“ BG161PO003-2.4.02-0127-C0001
Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Попово BG051PO002-1.3.07-0074-C0001
Транспортно осигурени BG051PO001-2.2.03-0096-C0001
"Козметично ателие "БЕТИ_ОРВА"" BG051PO001-1.1.13-0148-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз