Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108518088 ТЕХНОКОНТРОЛ
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали ул. ВОЛГА 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Основен ремонт на спортна зала към СОУ „Отец Паисий” – Кирково” BG161PO001-4.1.01-0009-C0001
Обновяване, основен ремонт и оборудване на ОДЗ „Митко Палаузов”, гр. Крумовград BG161PO001-4.1.01-0037-C0001
"Техническа помощ за развитието на град Кърджали" BG161PO001-5.3.02-0014-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз