Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121082521 Национален осигурителен институт
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1303 София ул. Александър Стамболийски 62-64
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Професионално развитие за оказване на по-качествени осигурителни услуги 27.06.2013 59 082 59 082 0 59 082 12,00 Приключен
Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с Националния осигурителен институт (НОИ) за изплащане на паричните обезщетения от ДОО 15.08.2014 255 577 255 577 0 255 577 12,00 Приключен
Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания 12.09.2014 30 073 30 073 0 30 073 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз