Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000505928 Община Самуил
Седалище Област: Разград Oбщина: Самуил 7253 Самуил ул. Хаджи Димитър 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Предоставяне на социална услуга в подкрепа на зависими хора 14.05.2008 78 935 71 679 8 523 71 113 12,00 Приключен
Ремонт, внедряване мерки за енeргийна ефективност в СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Самуил, в подкрепа на устойчивото развитие на Община Самуил 16.07.2009 625 849 625 849 0 625 849 26,20 Приключен
За достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора 05.11.2010 188 258 188 258 0 172 674 14,00 Приключен
Подобряване процеса на разработване, въвеждане механизми за мониторинг и оценка на прилаганите политики в община Самуил 08.11.2013 54 341 54 341 0 54 341 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград 29.12.2008 40,13 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз