Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115109387 МИГ Инженеринг ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул.Христо Г.Данов 22, ет.3
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"МИГ Инженеринг ЕООД - отговорност за опазване на околната среда" 04.08.2009 29 502 14 456 61 353 14 456 12,00 Приключен
Безопасен труд в "МИГ Инженеринг" ЕООД 25.10.2012 230 479 184 383 47 087 184 383 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологично модернизиране на машинния парк в "Апекс 11" ЕООД- гаранция за качествен продукт, висока конкурентоспособност и устойчиво присъствие на вътрешния и външния пазар BG161PO003-2.1.11-0176-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Стамболийски, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип BG161PO001-1.1.11-0025-C0001
"Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа" BG051PO001-2.3.03-0906-C0001
"Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Бултекс 99” ЕООД чрез закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за заетите лица" BG051PO001-2.3.03-0433-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на фабрика за производство на дрехи" BG161PO003-2.3.02-0340-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз