Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115006845 Биомашиностроене АД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. "Васил Априлов" 160
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Обучение за професионално развитие и кариерно израстване на служителите на „Биомашиностроене” АД 07.10.2010 20 423 16 134 5 882 16 132 10,00 Приключен
"Модернизиране на производствената технология в "Биомашиностроене"АД 18.02.2011 791 500 405 883 390 106 405 868 18,00 Приключен
Оптимизация и подобряване на управлението в „Биомашиностроене” АД 27.04.2012 367 560 275 670 92 135 275 664 24,00 Приключен
Повишаване конкурентноспособността на "Биомашиностроене" АД чрез прилагане на иновативни производствени технологии 05.07.2012 2 406 320 1 443 792 965 799 1 443 624 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на енергийната ефективност на "Лавена" АД" BG161PO003-2.3.02-0466-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз