Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131282355 Агенция по вписванията
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Александър Стамболийски" 239
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията 15.07.2009 633 656 633 656 0 633 656 44,63 Приключен
Привеждане на системата на имотния регистър в съответствие със Закона за електронното управление, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенцията по вписванията и общинските администрации за подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса и подобряване събираемостта на данъците върху недвижими имоти. 07.02.2011 0 0 0 0 34,47 Прекратен
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията 17.02.2012 1 041 598 1 041 598 0 1 041 598 34,47 Приключен
Ефективна и модерна администрация - Агенция по вписванията 24.01.2013 165 552 165 552 0 165 552 22,30 Приключен
Подобряване на професионалната компетентност на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията 02.07.2013 65 530 65 530 0 65 530 12,00 Приключен
Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация 30.04.2014 158 216 158 216 0 158 216 20,33 Приключен
Подобряване на професионалната компетентност и ефективност на служителите в Агенция по вписванията чрез обучения по информационни технологии и административно-правно обслужване 17.04.2014 77 352 77 352 0 77 352 18,27 Приключен
Развитие на системите на имотния регистър, въвеждане на нови електронни услуги и интегриране на системи и регистри в Агенцията по вписванията, с оглед подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса 17.04.2014 0 0 0 0 18,00 Прекратен
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по информационни технологии и английски език 28.05.2014 63 156 63 156 0 63 156 11,17 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Агенция по вписванията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез обучения по английски език и обучения за професионално развитие 01.07.2014 0 0 0 0 12,17 Приключен
Подобряване на административното обслужване на гражданите и взаимодействието между доставчиците на административни услуги чрез надграждането на Регистъра на имуществените отношения на съпрузите 25.08.2014 0 0 0 0 9,00 Прекратен
Надграждане на Национален регистър БУЛСТАТ и реализация на технологични решения за свързването му с централните системи на електронното управление за целите на Комплексното административно обслужване. 25.08.2014 451 137 451 137 0 451 137 16,23 Приключен
Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Национален регистър БУЛСТАТ 27.08.2014 455 632 455 632 0 455 632 16,23 Приключен
Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани чуждоезикови обучения 24.09.2014 0 0 0 0 12,00 Приключен
Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Агенция по вписванията чрез специализирани обучения 24.09.2014 135 051 135 051 0 135 051 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Организацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз