Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176779402 ДЗЗД „Сити План 2020”
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ж.к. „Манастирски ливади – Б, бл. № 48
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград. BG161PO001-5.3.03-0010-C0001
Изготвяне на инвестиционни проекти в Община Димитровград в подкрепа на следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0036-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз