Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202053046 "Гриффин текстил" ЕООД
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище ул. "Елена" №6, вх.А, ет.8, ап.51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Инвестиции за по-добри и сигурни условия на труд" BG051PO001-2.3.03-0499-C0001
"По-добри условия на труд на работното място за по-високо производство" BG051PO001-2.3.03-0444-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз