Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име Костадинка Коева
Седалище
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
" Видео инспекционна и информационна система за контрол на качеството" BG161PO003-1.1.05-0183-C0001
"Инвестиции за по-добри и сигурни условия на труд" BG051PO001-2.3.03-0499-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз