Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0438-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на конкурентоспособността на "Атлетик фитнес" ООД чрез енергийно ефективни мерки"
Бенефициент: "Атлетик Фитнес" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 15.05.2014
Начална дата: 25.06.2014
Дата на приключване: 25.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на конкурентоспособността на "Атлетик фитнес" ООД чрез енергийно ефективни мерки"
Дейности: Подготовка и изпълнение: Дейност №2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийно-спестяващи мерки
Подготовка и изпълнение на Дейност №3 Визуализация на дейностите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Стенс Клима ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 204 BGN
Общ бюджет: 275 509 BGN
БФП: 110 204 BGN
Общо изплатени средства: 110 204 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 110 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 110 204 BGN
2015 0 BGN
110 204 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 93 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 93 673 BGN
2015 0 BGN
93 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 531 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 531 BGN
2015 0 BGN
16 531 BGN
Финансиране от бенефициента 165 306 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Успешно проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 4 (Д) Осъществени енергоспестяващи мерки в нов производствен обем /четири вида – термопомпени агрегати, вентилатор за въздуховодни системи,рекуператори, енергийно- ефективен материал- полиуретан за подова настилка /
Индикатор 5 (Д) Закупени термопомпени агрегати въздух- въздух за отопление и вентилация
Индикатор 6 (Д) Закупени термопомпени агрегати въздух- вода за гореща вода
Индикатор 7 (Д) Закупени рекуператори
Индикатор 8 (Д) Закупени центробежни нагнетателни вентилатори
Индикатор 9 (Д) Закупени центробежни смукателни вентилатори
Индикатор 10 (Д) Направа на подова настилка от енергийно-ефективен изолационен материал полиуретан
Индикатор 11 (Д) Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени)
Индикатор 12 (Д) Подадено и одобрено проектно предложение
Индикатор 13 (Д) Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 14 (Д) Нарастване на производствения капацитет на предприятието
Индикатор 15 (Д) Брой на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз